Fravær og sygemelding

Sygemelding skal foregå pr. telefon til kontaktlæreren inden kl. 8.30 samme dag.

Eleverne har mødepligt til alle timer på alle hold og niveauer, med mindre der er tale om en gyldig fraværsgrund.

Skolens leder skal give tilladelse til, at en elev kan få fri fra undervisningen. Skolen rapporterer til elevens UU-vejleder, hvis elevens fravær er mere end to uger på et semester.

Eleverne skal holde ferie i de planlagte ferieperioder, se skolens ferier og fridage. Hvis der ønskes ferie på andre tidspunkter, skal helt særlige forhold gøre sig gældende.

Der skal ansøges skriftligt om dispensation. Ansøgningen stiles til skoleleder Marianne Andersen, marianne.a@gladfonden.dk