Norge lærer af Glad Fagskole

Glad Fagskole har haft kontakt helt fra Norge, hvor Norsk Forbund for Utviklingshemmedes blad Samfunn for alle har bragt en notits om, at Glad Zoo uddanner dyrepassere med udviklingshæmning. 

For at se hele notitsen fra bladet samfunn for alle nr. 5 - 2014 side 37, se følgende link: http://www.nfunorge.org/PageFiles/24468/SFA5_arkiv.pdf