Om anlægsgartnerlinjen

Som anlægsgartner i Glad Zoo regi, får man mulighed for at passe og vedligeholde de grønne arealer i Zoo parken.

Når vi anlægger nye områder vil du i samarbejde med gartnerne sørge for parkens planter, træer og buske.

I vinterperioden er der opgaver som beskæring af buske og træer, plante forårsløg, samle, sortere og tørre frø, beplantningen af tropehuset indendørs, samt ændring af eksisterende anlæg ved dyrene.

Eleverne erhverver certifikater til maskinparken.