Glad læring

Glad læring

På Glad Fagskole arbejder vi med mange forskellige faglige retninger, og bevæger os derfor også indenfor forskellige faglige traditioner og kulturer. For os er det vigtigt, at faglærerne byder ind med deres individuelle kunnen og faglige engagement. Vi ser forskellighed som et vigtigt aktiv. Derudover er det også det, der er fælles for alle vores faglinjer, og som vi er meget stolte af. Det er tilsammen det vi kalder Glad Læring.

Glad Læring har 5 overordnede grundelementer, der er med til at give den dynamik, som vi tror på, er med til at skabe det unikke miljø, der kendetegner Glad Fagskole.

 

1. Faguddannede lærere

Faglærerne har en relevant faglig baggrund og erfaring indenfor det område de underviser i. De brænder for deres fag og for det at undervise unge med særlige behov.

 

2. Fagligt læringsmiljø

Undervisningen er ofte produktorienteret, og vi har gode muligheder for at lave større produktioner, som altid foregår i en professionel ramme. Selvom vi er en del af Glad Fonden, er vores fokus altid læring. Når vi indgår i egentlige produktioner, er det altid med et fokus på læringsperspektiv. Vi er på den måde aldrig bundet op på deadlines ud over dem vi selv har sat af pædagogiske årsager.

Det faglige miljø er ligeledes med til, at give eleverne en høj grad af ejerskab i forhold til undervisning og egen læring.

 

3. Valgfrihed og ytringsfrihed

Læring og motivation hænger tæt sammen. Derfor vælger eleverne faglinje efter interesse, og vi deler ikke elever op efter diagnoser eller handicap.

Et centralt aspekt af motivation og læring er oplevelsen af at blive hørt og anerkendt. Elevrådet er et eksempel på en måde hvorigennem elever oplever at få indflydelse og medbestemmelse.

Den faglige ramme giver vores elever mulighed for at opleve, at de kan noget, og at de får redskaber til at give udtryk for meninger, holdninger og interesser.  

 

4. Kompetencemål

Glad Fagskole arbejder løbende med, at kvalificere uddannelse af unge med særlige behov.

Vi vurderer elevernes faglige kompetencer ud fra principperne i NQF. Vi arbejder desuden med at udvikle en kompetencegivende uddannelse, som vi kalder Glad Flex Uddannelse.

 

5. Individuel målsætning

Gennem individuel plan med personlige -, sociale - og faglige målsætninger sigter vi på, at give eleven mulighed for at kvalificere sig bedst muligt til beskæftigelse eller videre uddannelse.

Vores erfaringer viser, at vi når længst med den personlige - og sociale udvikling, hvis den foregår gennem det faglige. Derfor er udgangspunktet det faglige i hverdagen, samtidig med at vi hele tiden har øje for udviklingsmuligheder og aktivt reflekterer over de personlige - og sociale mål på de individuelle lektionsplaner.